QUICK TEACHER SuperProfy

(apima Profy kursą)


QUICK TEACHER Profy

(apima Profy kursą)


QUICK TEACHER Standard
 

Ką aš išmoksiu


Ką aš išmoksiu


Ką aš išmoksiu

Galėsiu bendrauti anglų kalba profesionalioje ir verslo aplinkoje, dėstydamas ir argumentuodamas savo požiūrį galėsiu laisvai ir tiksliai reikšti mintis.

Galėsiu suprasti sudėtingus išplėstinius literatūrinius ir mokomuosius tekstus, o taipogi tekstus verslo tema.

Galėsiu laisvai reikšti mintis įvairiomis temomis, įskaitant verslo temą.

Galėsiu suprati televizijos laidas ir filmus anglų kalba.

Pateikti aiškius ir detalius sudėtingų daiktų aprašymus, integruojant potemes, vystant atskiras temas ir užbaigiant aprašymą būtinomis išvadomis.

Galėsiu rašyti straipsnius ir pranešimus įvairiomis temomis..


Galėsiu dalyvauti dialoguose anglų kalba įvairiausiomis temomis.

Galėsiu suvokti pagrindines sudėtingų tekstų mintis.

Argumentuotai išaiškinti savo
nuomonę.

Aiškiai ir rišliai sudaryti tekstą gerai žinomomis ir dominančiomis temomis.

Suprasti šiuolaikinę anglų literatūrą.

Rašyti tekstus įvairiomis temomis (esė, ataskaitos, laiškai, pranešimai).


Galėsiu suprasti sakinius ir vartojamas frazes apie save, šeimą, draugus, pomėgius, pirkinius, gyvenamąją vietą, darbą.

Galėsiu susišnekėti keliaudamas po užsienį.

Anglų kalba galėsiu papasakoti apie save, savo išsilavinimą ir aplinką.

Įprastose situacijose galėsiu palaikyti dialogą žinomomis temomis.

Skaityti ir rašyti nesudėtingus tekstus.